Waarom…

e-hrm software

Waar voorheen alleen de HR-afdeling verantwoordelijk was voor de HR-administratie, is het tegenwoordig mogelijk om via e-hrm de hele organisatie te betrekken bij het medewerkersprocessen. 

Managers en medewerkers kunnen voortaan zelf belangrijke zaken altijd en overal digitaal raadplegen en wijzigen. Mutaties worden direct in de administratie verwerkt en excel sheets worden overbodig. Maar e-hrm betekent meer dan dat. Het maakt de hele organisatie slagvaardiger en productiever.

In optimale conditie is hrm goed voor zeven procent van de financiële resultaten van bedrijven, volgens hoogleraar bestuurskunde Bram Steijn van de Erasmus Universiteit. Dat betekent dat e-hrm alleen al in het mkb voor ruim 64 miljard euro aan toegevoegde waarde kan leveren.

E-hrm kan bijna acht ton besparen bij een bedrijf met duizend medewerkers en het ziekteverzuim met 25% verminderen. Bijvoorbeeld met een betere roosterplanning en door te voorzien in de behoefte om thuis te werken.

Zulke aanpassingen dragen bij aan een efficiëntere inzet van personeel, een vermindering van reiskosten en een betere work-life balance. Ook bespaart digitalisering van HR gemiddeld zestien printjes papier per dag per werknemer, zo constateerde Viadesk, aanbieder van intranetoplossingen, vorig jaar augustus in een onderzoek.

“E-hrm kan bijna acht ton besparen bij een bedrijf met duizend medewerkers.”

“E-hrm draagt bij aan een slagvaardige organisatie met een hogere productiviteit.”

Aon, risicoadviseur en verzekeringsmakelaar, berekende vorig jaar dat gepruts met de loonadministratie jaarlijks een ton aan schade berokkent bij een gemiddeld bedrijf met 250 medewerkers. Er waren zelfs uitschieters van meer dan een half miljoen euro aan extra kosten.

Het toenemend gebruik van e-hrm komt door het technologisch vernuft van de huidige generatie e-hrm systemen. Maar daar zit tegelijkertijd ook een moeilijkheid. Zestig procent van de bedrijven die gebruikmaken van e-hrm weet namelijk niet hoe het systeem optimaal kan presteren, blijkt uit het Nationaal Onderzoek over Personeelsplanning.

Er kan veel meer mee dan in eerste instantie wordt gedacht. Door goed gebruik te maken van e-hrm kan het aantal beschikbare kandidaten bijvoorbeeld toenemen met driehonderd procent, volgens een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute. De instroom van nieuw talent kan daardoor vijftig procent verbeteren.

Werken met e-hrm biedt dus veel meer voordelen dan alleen een kostenbesparing. Deze alomvattende werkwijze draagt bij aan een slagvaardige organisatie met tevredener medewerkers en een hogere productiviteit.

“Werken met e-hrm biedt dus veel meer voordelen dan alleen een kostenbesparing.”

De administratieve lastendruk van de afdeling HR valt grotendeels weg doordat e-hrm de processen digitaliseert, terwijl de medewerkers zich tegelijkertijd meer betrokken voelen. HR kan zich zo meer bezighouden met taken van belang, zoals organisatieontwikkeling, werving & selectie en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Logisch dus dat steeds meer organisaties met e-hrm aan de slag (willen) gaan.

Bekijk ook deze tools: